Dr Marcin Sitko

Dr Marcin Sitko jest lekarzem od 1999 roku. Ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny – Wydział Lekarski w Katowicach. W 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych pracując w Klinice Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Od 2010 roku pracował jako starszy asystent w III Klinice Kardiologii w Katowicach Ochojcu, gdzie uzyskał tytuł specjalisty kardiologii. W międzyczasie odbywał także 1,5 roczny staż w Wielkiej Brytanii – na placówkach w: Bath, Inverness, Winchester, Salisbury. Uzyskał także certyfikat z kardiologii inwazyjnej (uprawniający do samodzielnego wykonywania zabiegów: koronarografii, angioplastyki oraz badań czynnościowych układu krążenia). Obecnie pracuje jako kardiolog inwazyjny w RCM Polskiej Grupy Medycznej. Współpracuje także z ośrodkami kardiologii PAKS w Chrzanowie oraz nefrologii Nefrolux w Dąbrowie Górniczej. Uczestniczył w wielu specjalistycznych kursach i konferencjach kardiologicznych, ultrasonograficznych oraz z zakresu elektroterapii. Jest członkiem: Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN) oraz jej europejskiego odpowiednika. Zainteresowania zawodowe doktora Sitko obejmują: USG serca, naczyń obwodowych, Doppler i kardiologię inwazyjną.

m.sitko@twojeserce-naszatroska.pl