Dr Radosław Kwieciński

Zawód lekarza wykonuje od 2010 roku. Ukończył Wydział Lekarski w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie medyczne gromadził pracując m.in. w 106 Szpitalu Wojskowym w Gliwicach (obecnie Szpital Miejski nr 4), Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku oraz Oddziale Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Specjalizację z zakresu kardiologii zdobył w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Praca w jednym z głównych ośrodków kardiologicznych w Polsce umożliwiła mu lecznie również pacjentów w najcięższych stanach, w tym z ciężkimi postaciami niewydolności serca, wadami zastawkowymi oraz po operacjach kardiochirurgicznych i przeszczepieniu serca.

W swojej codziennej pracy wykonuje diagnostykę echokardiograficzną (ECHO serca), diagnozuje i leczy chorych z dolegliwościami takimi jak choroba wieńcowa, niewydolność serca, wady zastawkowe, nadciśnienie tętnicze, pacjenci po operacjach wymiany zastawek serca, po operacjach pomostowania („by-passy”) ,migotanie przedsionków i inne zaburzenia rytmu serca (różnego rodzaje arytmie), oraz innymi chorobami serca. Od 2012 roku kontroluje również rozruszniki serca oraz ICD.

r.kwiecinski@twojeserce-naszatroska.pl