Holter EKG

Badanie EKG rejestrowane przez całą dobę określamy mianem badania Holterowskiego (w skrócie: Holter EKG). Umożliwia ono doświadczonemu lekarzowi wgląd w cały dostępny zapis EKG. W codziennej praktyce klinicznej wielokrotnie jest tak, iż poważne zaburzenia rytmu i przewodzenia występują w sercu nie wtedy, kiedy chory przebywa w gabinecie, ale wówczas, gdy przebywa w domu sam, odpoczywa lub jest poddany działaniu niekorzystnych wpływów środowiska jak wysiłek fizyczny, stres, działanie leków, używek etc. 24-godzinne EKG umożliwia zdiagnozowanie występujących patologii, pod warunkiem, iż zostały zarejestrowane.