Ocena funkcji diastolicznej za pomocą dopplera tkankowego

Ocena funkcji diastolicznej oparta o pomiar prędkości pierścienia mitralnego za pomocą dopplera tkankowego umożliwia określenia stopnia dysfunkcji diastolicznej i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Wielu chorych cierpi na niewydolność serca z zachowaną funkcją skurczową. Niektóre objawy są podobne do tych, występujących u chorych z upośledzoną funkcją skurczową jak łatwa męczliwość, uczucie duszności, kołatania serca, ale dopiero przeprowadzenie złożonej diagnostyki opartej na standardach Europejskiego Towarzystwa Obrazowania Sercowo-Naczyniowego (EACVI) umożliwia postawienie właściwego rozpoznania i szybsze wdrożenie leczenia. Uchwycenie choroby w mniej zaawansowanym stadium i zastosowanie skutecznego leczenia powinno prowadzić do wolniejszej progresji choroby, poprawy wydolności fizycznej i komfortu życia. Dysfunkcja diastoliczna to globalny problem, dotyka szczególnie chorych po pięćdziesiątce, lecz nie tylko. Twojeserce-naszatroska.pl dysponuje obecnie zaawansowanym sprzętem renomowanej firmy CHISON umożliwiającym przeprowadzenia takiej diagnostyki także w domu chorego. Bo twoje serce to nasza troska…


Kardiologia rozwija się skokowo poprzez indywidualny wkład wielkich osobowości świata nauki. Pionierów, którzy prawdziwą siłę znajdują w sytuacjach ekstremalnych, w obliczy wielkich wyzwań i złożonych problemów. Ich siłą napędową bywa niewiara innych odwodzących ich od wielkich, szalonych projektów, które rzekomo nie mogą się powieść. Ogromny wkład w badaniach nad
ultrasonografią w ogóle oraz obrazowaniu za pomocą dopplera tkankowego a powstawaniem dysfunkcji diastolicznej mieli polscy naukowcy: Profesorowie Filipczyński, Cieszyński i Kukulski.