Dr n. med. Grzegorz Kubiak

Dr n. med. Grzegorz Kubiak jest doświadczonym kardiologiem pracującym w Oddziale Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jest zdolnym echokardiografistą, który od wielu lat wykonuje badania u najtrudniejszych chorych ze schyłkową niewydolnością serca, z wadami zastawkowymi i po operacjach kardiochirurgicznych. Od 2011 r. posiada certyfikat samodzielnego operatora kardiologii interwencyjnej – pełniąc ostre dyżury medyczne w licznych pracowniach hemodynamiki na terenie województwa śląskiego wykonał ponad trzy tysiące zabiegów interwencyjnych w zakresie diagnostyki i terapii chorych z chorobą wieńcową, zawałem serca i po przeszczepie serca. Ponadto wykonał ponad tysiąc zabiegów w zakresie diagnostyki prawego serca i kilkaset biopsji mięśnia sercowego. Był aktywnym uczestnikiem licznych zjazdów i kongresów na całym świecie. Swoje osiągnięcia z zakresu kardiologii interwencyjnej prezentował w trakcie największego kongresu kardiologii inwazyjnej w Polsce (NFIC – New Frontiers in Interventional Cardiology, Cracow, Poland). Wykonywał zabiegi endowaskularne na terenie Europy m. in. w Belgiii, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Z inicjatywy Sz. P. Profesora Mariana Zembali odbył staż transplantacyjny w jednym z wiodących Ośrodków Transplantacyjnych w Europie – Bad-Oeyenhausen w Nadrenii Północnej-Westfalii.
Dr n. med. Grzegorz Kubiak jest od 2015 r. specjalistą kardiologiem, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Belgijskiego Towarzystwa Kardiologicznego (BSCARDIO), Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK (AISN-PTK) oraz jego Europejskiego odpowiednika (EAPCI). Jest społecznikiem zaangażowanym w promocję zdrowego stylu życia i żywienia. Promuje ruch, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i zdrową, zbilansowaną dietę. Jego pasją są biegi średnio i długodystansowe (maratony i półmaratony), kolarstwo oraz muzyka klasyczna i literatura piękna.

g.kubiak@twojeserce-naszatroska.pl