Szczepienia ochronne przeciwko grypie

INFORMUJEMY, ŻE ZAKOŃCZYLIŚMY JUŻ SZCZEPIENIA W SEZONIE 2020/21

Planujemy wznowienie oferty kwalifikacji i szczepień w przyszłym roku, przed rozpoczęciem nowego sezonu grypowego, po więcej informacji zapraszamy latem.

Proponujemy Państwu przeprowadzenia szczepienia p/grypie sezonowej wraz z uprzednią kwalifikacją kardiologiczną, internistyczną i epidemiologiczną. W cenie wizyty szczepiennej wliczony jest zarówno koszt kwalifikacji jak i samej szczepionki.

Szczepienie przeciw grypie zalecane jest:

1) w związku z przesłankami klinicznymi:
– osobom po transplantacji narządów;
– przewlekle chorym dzieciom (od ukończenia 6 miesiąca życia) i dorosłym, szczególnie chorującym na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową (zwłaszcza po przebytym zawale serca), niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy,
choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i
neurorozwojowe;
– osobom w stanach obniżonej odporności (w tym pacjentom po przeszczepie tkanek) i chorym na nowotwory układu krwiotwórczego;
– dzieciom z grup ryzyka od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia,
szczególnie zakażonym wirusem HIV, ze schorzeniami immunologiczno-
hematologicznymi, w tym małopłytkowością idiopatyczną, ostrą białaczką, chłoniakiem,
sferocytozą wrodzoną, asplenią wrodzoną, dysfunkcją śledziony, po splenektomii, z
pierwotnymi niedoborami odporności, po leczeniu immunosupresyjnym, po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych, leczonych przewlekle salicylanami;
– dzieciom z wadami wrodzonymi serca zwłaszcza sinicznymi, z niewydolnością serca, z nadciśnieniem płucnym;
– kobietom w ciąży lub planującym ciążę.

2) w związku z przesłankami epidemiologicznymi – wszystkim osobom od ukończenia 6
miesiąca życia do stosowania zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, w
szczególności:
– zdrowym dzieciom w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od ukończenia 6 do ukończenia 60
miesiąca życia);
osobom w wieku powyżej 55 lat;
– osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku do ukończenia 6 miesiąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi
(w ramach realizacji strategii kokonowej szczepień);
– pracownikom ochrony zdrowia (personel medyczny, niezależnie od posiadanej
specjalizacji oraz personel administracyjny), szkół, handlu, transportu, funkcjonariuszom publicznym w szczególności: policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna;
– pensjonariuszom domów spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w szczególności przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych, podmiotach świadczących usługi z zakresu opieki paliatywnej, hospicyjnej, długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego.