Badanie EKG

Umożliwia analizę potencjałów elektrycznych serca rejestrowanych na powierzchni klatki piersiowej. Badanie wykonują lekarze kardiolodzy lub wykwalifikowane pielęgniarki. Badanie to, jest dostępne w medycynie od wielu lat, jednakże jego prawidłowa, wnikliwa analiza umożliwia mądremu kardiologowi postawienie właściwego rozpoznania jak zawał serca z uniesieniem odcinka ST, blok przedsionkowo-komorowy zupełny, migotanie/trzepotanie przedsionków. Badanie EKG jest wykonywane na każdej wizycie i jest jego integralną częścią.