Dr n. med. Grzegorz Kubiak

Dr n. med. Grzegorz Kubiak jest doświadczonym kardiologiem od 2017 roku związanym z Oddziałem Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jest zdolnym echokardiografistą, który od wielu lat wykonuje badania u najtrudniejszych chorych z ciężką niewydolnością serca, z wadami zastawkowymi i po operacjach kardiochirurgicznych. Dr n. med. Grzegorz Kubiak jest także kardiologiem inwazyjnym. Od 2011 r. posiada certyfikat samodzielnego operatora kardiologii interwencyjnej – pełniąc ostre dyżury medyczne w licznych pracowniach hemodynamiki na terenie województwa śląskiego wykonał ponad trzy tysiące zabiegów kardiologicznych w zakresie diagnostyki i terapii chorych ze stabilną chorobą wieńcową, zawałem serca i po przeszczepie serca. Wykonał ponad tysiąc zabiegów w zakresie diagnostyki prawego serca i kilkaset biopsji mięśnia sercowego. W trakcie pracy w Oddziałach Kardiologicznych grupy Scanmed odbył szkolenie w Medtronic Research Center w Warszawie, a następnie wykonywał kontrole kardiostymulatorów w pracowniach kontroli rytmu serca oraz samodzielnie implantował blisko sto rozruszników serca. Był aktywnym uczestnikiem licznych zjazdów i kongresów na całym świecie. Swoje osiągnięcia z zakresu kardiologii interwencyjnej wielokrotnie prezentował w trakcie największego kongresu kardiologii inwazyjnej w Polsce (NFIC – New Frontiers in Interventional Cardiology, Cracow, Poland).
Dr n. med. Grzegorz Kubiak wykonywał zabiegi endowaskularne na terenie Europy m. in. w Belgiii, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Odbywał staże kardiologiczne w wiodących centrach kardiologicznych świata: Royal Brompton and Harefield Hospital NHS Trust, Londyn, Wielka Brytania; HDZ-NRW Bad-Oeyenhausen, Niemcy; CHU Hautepierre, Strasbourg, Francja. Dzięki Pani Profesor Agnieszce Ciarce, od 2019 roku jest związany ze Szpitalem Uniwersyteckim w Leuven gdzie uzyskał stypendium naukowe, a następnie pełnił funkcję niezależnego konsultanta i naukowca po uzyskania tytułu naukowego doktora nauk (Post PhD researcher). Jest zaangażowany w liczne projekty naukowo-badawcze i biznesowe w Europie i na świecie. Dr n. med. Grzegorz Kubiak jest autorem dwudziestu publikacji naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych obejmujących metabolizm witaminy D, kwasu mlekowego w zawale serca, aspektów technicznych cewnikowania prawego serca oraz optymalizacji obrazowania wewnątrznaczyniowego za pomocą optycznej tomografii koherencyjnej (OCT). Ostatniemu zagadnieniu poświęcił badania skoncentrowane na określeniu związku pomiędzy fenotypem chorych po implantacji żylnych pomostów aortalno-wieńcowych a rodzajem zmian wewnątrznaczyniowych,
które prowadził pod kierunkiem Docenta Tomasza Roledera, które to zaowocowały obroną doktoratu w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Dr n. med. Grzegorz Kubiak jest specjalistą kardiologiem, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Belgijskiego Towarzystwa Kardiologicznego (BSCARDIO), Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacji Płuc i Serca (ISHLT), Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK (AISN-PTK) oraz jego Europejskiego odpowiednika (EAPCI). Permanentnie kształci się i podnosi swoje kwalifikacje poprzez liczne kursy i szkolenia oraz współpracę z renomowanymi ośrodkami krajowymi i
zagranicznymi. Dr Kubiak jest społecznikiem zaangażowanym w promocję zdrowego stylu życia i żywienia. Promuje ruch, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i zdrową, zbilansowaną dietę. Jego pasją są biegi średnio i długodystansowe, kolarstwo oraz renowacja zabytkowych motocykli. W 2018 roku zainspirował wielu chorych z otyłością i nadwagą do redukcji masy ciała bijąc swój własny rekord w odbywającym się w Gliwicach półmaratonie czasem 01:48:37 udowadniając, iż „chcieć znaczy móc”.
Jest szczęśliwym mężem oraz ojcem ukochanych Synów: Jana i Stanisława.

g.kubiak@twojeserce-naszatroska.pl