Kwalifikacje do zabiegów

Medycyna już dawno przestała być domena jednej specjalności. Lekarze, działając w wielodyscyplinarnych zespołach prowadzą leczenie, także zabiegowe, jednakże starają się zawsze oceniać ewentualne korzyści i ryzyko płynące z każdego zabiegu. Ocena ryzyka zabiegu operacyjnego powinna być ustalana indywidualnie nie tylko dla każdego chorego, lecz także dla każdego zabiegu operacyjnego. Często takim lekarzem, który jako jedyny jest w stanie ocenić ryzyko danego chorego jest kardiolog. Kwalifikacja do zabiegu jest sztuką właściwej oceny ryzyka zabiegu i ewentualnych korzyści płynących z jego wykonania. Dobrze wykonywać ją po wnikliwej analizie układu krążenia – wówczas zmniejszamy ilość ewentualnych znaków zapytania, które w czasie operacji mogą zaważyć na zdrowiu i życiu poszczególnych chorych. Na szczęście wiedzą o tym także lekarze innych specjalności, z którymi efektywnie współpracujemy.