Holter RR

Częste pomiary ciśnienia tętniczego to klucz do odniesienia korzyści z szeroko pojętej prewencji sercowo-naczyniowej. Uważa się, iż wdrożenie odpowiedniego leczenia ma kluczowe znaczenie dla przedłużenie życia. Często stajemy przed dylematem kiedy i u kogo włączać leki na podwyższone ciśnienie tętnicze oraz u kogo i jak optymalizować leczenie nadciśnienia tętniczego. Wówczas z pomocą przychodzi Holter RR czyli analogicznie do badania Holter EKG 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego. Aparat automatycznie wykonuje i zapamiętuje pomiary ciśnienia tętniczego, by mogły posłużyć optymalizacji farmakoterapii. W rękach doświadczonego lekarza takie badanie pozwala na poprawę wyników leczenia – ile razy zdarza się, iż chory ma podwyższone ciśnienie tętnicze tylko w gabinecie lekarza – zwiększenie dawek na podstawie takiego jednostkowego pomiaru byłoby błędem i mogłoby doprowadzić do groźnych powikłań – niedociśnienia tętniczego i utraty przytomności. Dysponując aparatem do Holter RR poprawiamy wyniki swoich pacjentów na dwa sposoby – eliminujemy niepotrzebne zwiększanie dawek leków nadciśnieniowych oraz modyfikujemy leczenia tam, gdzie jest to niezbędne.