Badanie UKG (ECHO)

Badanie echokardiograficzne (UKG, ECHO) wykonujemy u wszystkich chorych. Zmieniły się już czasy kiedy to badanie było zarezerwowane dla pacjentów Klinik i Szpitali Uniwersyteckich – w chwili obecnej jest podstawowym badaniem w gabinecie kardiologicznym. Pozwala na wykrycie obecności skurczowej/rozkurczowej niewydolności serca, ocenę frakcji wyrzutowej, ocenę aparatu zastawkowego, fal niedomykalności, pomiar precyzyjnych parametrów. Na jego podstawie możliwe jest kwalifikowanie chorych do zabiegów wymiany/naprawy zastawek serca, implantacji urządzeń wszczepialnych i dalszych decyzji leczniczych. Od pewnego czasu UKG stało się „przedłużeniem” stetoskopu, jego dopełnieniem, które mądremu kardiologowi pozwala w szybki sposób postawić właściwe rozpoznanie. Szybkość jest we współczesnej medycynie bardzo ważna, gdyż umożliwia wdrożenie leczenia we wcześniejszej fazie rozwoju choroby, w której możliwe jest jeszcze odwrócenie procesu chorobowego. Badanie UKG jest wykonywane na każdej wizycie i jest jego integralną częścią.